Shell Aandelen Kopen

Shell aandelen kopenVeel aandelen fondsen zullen u laten zien waar het Nederlandse bedrijfsleven toe in staat is op het gebied van groei en mogelijkheden. In vrijwel geen enkel ander geval zult u dit beter zien dan bij Shell aandelen kopen omdat u hiermee belegd in een bedrijf dat een absoluut succes verhaal is van Nederlands ondernemingsschap.

Shell aandelen zijn zeker

Aandelen Shell kopen wordt door veel beleggers als een vrijwel zekere belegging gezien en dit komt in belangrijke mate door het feit dat Shell een constante groei laat zien. Natuurlijk heeft dit te maken met het feit dat dit olie bedrijf in een sector zit die grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Het feit dat de vraag naar olie en aanverwante producten een constante groei heeft doorgemaakt heeft zeker bijgedragen aan het succes van Shell. Voor veel beleggers is het zelf een manier van beleggen in olie, dit zal dan natuurlijk niet gebeuren door in grondstoffen te beleggen maar door middel van beleggen in een bedrijf dat zich bezig houdt met het winnen en verwerken van olie. Kijk ook op www.nuaandelenkopen.nl voor wat meer informatie over olie aandelen. Het bijzondere aan Shell is dat het bedrijf zich bezig houdt met alle fases van, dit wil zeggen dat het de olie wint en verwerkt tot brandstoffen, smeermiddelen en chemische producten. Daarnaast zal een aandeel Shell kopen ook een belegging zijn in een groot distributie netwerk en natuurlijk de verkoop aan particulieren bijvoorbeeld aan de pomp. Hiermee is het een van de weinige bedrijven die zich met alle lagen van het produceren van stoffen tot aan het verkopen aan particulieren bezig houden en wellicht maakt dat de aandelen Shell zo interessant.

 

Snelle groei en winst mogelijk

Dit interessante zou dan moeten komen van het feit dat er geen verschillende bedrijven zijn die hun eigen marge moeten maken maar dat alle marge van begin tot eind binnen hetzelfde bedrijf blijft. Of dit ook daadwerkelijk het feit is hoe beleggen in Shell zo interessant gevonden wordt is natuurlijk maar de vraag. Als het bedrijf in één ding goed is dan is dat wel het snel kunnen groeien tot een groot bedrijf en daarbij in het maken van winst. In ieder geval is de gemaakte winst voor de meeste beleggers een reden voor Shell aandelen kopen. Waar hierbij sommige beleggers voor het uitgekeerde dividend gaan zullen andere beleggers weer alleen inzetten op de behaalde koerswinsten.

Shell aandelen kopen

Dit laatste zal natuurlijk zeker het geval zijn bij beleggers die kiezen voor het online handelen in aandelen door bijvoorbeeld een online broker. Online Shell aandelen kopen heeft op online beleggers dezelfde aantrekkingskracht als bij het beleggen de aandelen daadwerkelijk in uw bezit hebben. Uiteraard komt dit door de winsten die mogelijk zijn om te behalen met de aandelen van deze Nederlands Britse olie gigant. Als alternatief voor olie aandelen kopen op de grondstoffen markt of zelf door middel van verschillende beleggingsinstrumenten, zal Shell veel mogelijkheden bieden. Wel zult u natuurlijk goed op moeten letten waar u uw beleggingen doet en natuurlijk op welke manier. Goed kijken waar Shell aandelen kopen mogelijk is en welke instrumenten daarvoor gebruikt worden zal de winstgevendheid van uw beleggingen kunnen verhogen.

Shell kent een zeer rijke geschiedenis

Shell is bijna honderd vijfentwintig jaar geleden opgericht als Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, ofwel Koninklijke Olie, om met steun van de Nederlandse overheid te zoeken naar olie in voormalig Nederlands-Indie. Rond het begin van de twintigste eeuw werd bij Sumatra olie gevonden en groeide het bedrijf, deze groei is nog steeds te zien als u voor Shell aandelen kopen kiest. Een halve eeuw voor Koninklijke Olie werd in Engeland Shell opgericht als zeeschelpen handel en dit bedrijf ging zich later met de olie handel bezig houden.

Omdat Koninklijke olie op zoek was naar meer mogelijkheden om de olie naar Nederland te krijgen werd een innige samenwerking met Shell aangegaan. Hiermee werd de basis gelegd voor de aandelen Shell kopen zoals u dat nu kent van de beurs maar met één belangrijk verschil. Ook al vond er een uitwisseling van aandelen Shell plaats waarbij het Britse Shell veertig procent van de aandelen Koninklijke olie kreeg en Koninklijke olie zestig procent van die van het Britse Shell, vond er nooit een formele fusie plaats. Vanaf het begin van de samenwerking in 1907 tot 2004 bleven het twee verschillende bedrijven met een notering aan de beurs van Londen en die van Amsterdam. Het beleggen in olie door middel van Shell is daarnaast ook al jaren mogelijk aan de beurs van New York maar dus pas een jaar of tien in een enkel bedrijf. Het nieuwe bedrijf waarvan u online Shell aandelen kopen kunt is een onderneming volgens Engels recht met een enkel hoofdkantoor in Den Haag in plaats van twee waarvan de andere in Londen staat.

 

Transparantie bij Shell aandelen kopen

U zult begrijpen dat deze volledige fusie na honderd jaar van gestage groei alleen is doorgezet omdat er ontegenzeggelijke voordelen te behalen waren. Toch waren het voornamelijk wensen op het gebied van flexibiliteit van de onderneming en de transparantie en aanspreekbaarheid van de leiding die de aanleiding waren om Shell aandelen kopen op deze manier mogelijk te maken. Het waren dus uiteindelijk de wensen van de aandeelhouders die hierbij de doorslag hebben gegeven. Toch waren het ook deze aandeelhouders die vooral geprofiteerd hebben van de successen die het bedrijf behaald heeft en die een aandeel Shell kopen zo interessant maakt. In de jaren dat het bedrijf actief is geweest op het gebied van olie producten is het uitgegroeid tot de grootste private onderneming ter wereld en de meest winstgevende van Nederland. Dit bewijst dat olie aandelen kopen een belegging is waar flink geld gemaakt kan worden als de bedrijven goed presteren.

Over de prestaties van Shell hoeft u zich geen zorgen te maken, met een omzet van bijna vijfhonderd miljard dollar en een winst van ruim vijfentwintig miljard dollar presteert het erg goed. Dit is dan ook hoe beleggen in Shell tot mooie resultaten kan leiden en natuurlijk ook waarom zoveel mensen er voor kiezen om in hun beleggingsportefeuille te hebben. Deze resultaten worden behaald in ruim honderd veertig landen en er dragen bijna honderd duizend werknemers aan bij. Aan u is het alleen nog om te bepalen waar Shell aandelen kopen het beste gedaan kan worden en wij geven u hiervoor een aantal tips.